Toz Boya Yüzey İşlem

TOZ BOYA YÜZEY İŞLEM

Başarılı toz boya sistemlerinde önkoşul yüzeylerin temiz ve kirden arındırılmış olmasıdır. Yüzeylerin kirlenmesi kaplamada estetik bazı kusurların (tümsekler, kraterler vs.) oluşmasına, kaplama ve malzeme yüzeyi arasında yapışmada zafiyetler olmasına sebep olmaktadır. Yüzeylerde en çok rastlanan kirler; yağlar, yüzeydeki paslar, preslerden çıkan metal tozları ve genel olarak yüzeye yapışık olan ve olmayan tüm taneciklerdir.

“Tek başına temiz bir yüzey korozyonu önlemeye yeterli değildir. Korozyondan korumanın öncelikli olduğu durumlarda kimyasal ön işlemler tercih edilmelidir.”

Aynı zamanda ürünün son kullanım alanına uygun ön işlemler uygulanmalıdır. "Solventli yağ alma" toz boya uygulamasından önce yapılan en temel ön işlemdir. Korozyonu hızlandıran ortamlara maruz kalan yüzeylere ne olacağını görmek için malzemeler tuzlu su testlerine tabi tutulabilir. Yüksek korozyon sınıfları için önerilen ön-işlemler kullanılabilir. Uygun ön işlem yöntemine karar verilir. Kullanıcıya özel olan çeşitli unsurlar ön işlem yöntemi seçiminde etkili olmaktadır. Bu unsurlar:
Metalin çeşidi ve kalitesi
Yüzeyin durumu: kirlilik derecesi ve yüzeyden temizlenmesi gereken kir çeşitleri
Bitmiş ürünler, kullanım alanları ve gereken koruyuculuk seviyesi
Ekonomik ve çevresel unsurlar

Temizleme, yağ alma işlemini ister tek ön işlem olarak, isterse daha kapsamlı bir ön-işlemin bir parçası olarak uygulamış olun kullanılan yöntem yüzeyden alınacak kirlerin ve boyanacak yüzeyin çeşidine bağlı olarak seçilmelidir.

Solvent, sıvı ve katı yağlar vs. gibi "yağlar"ın yüzeyden alınmasında kullanılır. En çok kullanılan solventler trikloretilen ve perkloretilendir. Solvent ile yağ alma işleminden sonra durulama yapılması gerekmemektedir. Yağ alma asidik, nötr veya alkali kimyasallar ile de yapılabilir. Bu kimyasallar yüzeyi korozyon, metal tozları ve diğer oksitlerden temizlemektedir.