Dudullu Elektrostatik Toz Boya

Dudullu elektrostatik toz boya olarak; dudullu statik toz boya, elektrostatik toz boya ve dudullu toz boya işlerinizi dudullu ve bölge ilçelere dudullu toz boya firması olarak yapmaktayız.

Elektrostatik Toz Boya Uygulama

Elektrostatik sprey uygulamalarında, itici olarak havanın kullanıldığı sprey tabancaları kullanılır. Bu uygulamalarda hem havalı spreyin yayılma düzeyi elde edilir hem de sprey kayıpları en alt düzeye indirgenir. Elektrostatik sprey uygulamalarında, boyanın merkezkaç kuvveti etkisiyle çok küçük damlacıklara parçalandığı disk ya da çan biçimli, döner başlıklı uygulama araçları da kullanılır.

Çözgenli boyalarda kullanılan çözgenlerin önemli bir kısmı oda sıcaklığında ve altındaki sıcaklıklarda parlayıcı olabilir.Dudullu elektrostatik uygulamalarda, uygulanan gerilim dolayısıyla oluşabilecek kıvılcımlar bu çözgenlerin parlamasına neden olabilir. Yangın riskini azaltmak için, inceltilmiş boyanın parlama noktasının 26°C ve üzerinde olacak şekilde ayarlanması gereklidir.

dudullu elektrostatik toz boya uygulama
dudullu elektrostatik toz boya uygulama

Dudullu Elektrostatik Toz Boya Uygulama

Dudullu elektrostatik toz boyama uygulama ilkeleri, yaş boyanınkilerle önemli ölçüde benzeşir. Dolayısıyla, Faraday Kafesi Etkisi dudullu toz boya uygulamalarında da söz konusudur. Buna karşın parlamaya bağlı yangın riski yoktur. Diğer taraftan, toz boya tane iriliğine bağlı olarak yayılma kalitesi yaş boyadakinden azdır. Ayrıca, toz boya uygulamalarında yaş boyada olduğu kadar basit bir tabanca temizliğiyle yeni renk uygulamasına geçmek mümkün olmaz.

Dudullu toz boya iki yöntemden biri ile elektrikle yüklenebilir

  • Geleneksel elektrostatik yükleme (Korona yükleme)
  • Sürtünme ile yükleme (tribostatik yükleme)

Sürtünme ile yükleme işleminde serbest iyon ve elektriksel alan oluşumuna sebep olacak yüksek voltaj bulunmamaktadır. Sürtünme ile yapılan yüklemenin verimli olması her taneciğin tabanca tüpüne sürtünmesine bağlıdır. Bu ise en uygun performansın alınması için tabancadan geçen hava akımının ve toz boya/hava oranının ayarlanması ile yapılabilir.