Pendik Elektrostatik Toz Boya

Pendik elektrostatik toz boya, pendik toz boya ve pendik statik toz boya firmasıyız. İhtiyaçlarınız için pendik toz boya fiyatı alabilirsiniz.

Pendik Elektrostatik Toz Boya Kaplamanın Getirdiği Avantajlar

Pendik toz boyaya katkı maddesi veya çözücü ilavesine gerek yoktur. Kullanmaya hazır olarak gelir. Bu özelliği sayesinde geleneksel boya sistemlerinde gayet kritik olan çözücü miktarların yanlış koyulmasından doğacak hatalar söz konusu değildir. Bu şekilde de belirli tecrübe gerektiren karıştırma işlemlerinden yer ve zamandan büyük tasarruf sağlar.

Geleneksel boyalarda çok miktarda kullanılan petrol kaynaklı ve petrol fiyatları ile direkt olarak bağlantılı, maliyeti yüksek, karıştırıcı ve çözücüleri ihtiva etmediğinden büyük tasarruf sağlar.

pendik elektrostatik toz boya uygulama
pendik elektrostatik toz boya uygulama

Pendik Elektrostatik Toz Boya Yanma ve Parlama Riskini Azaltır

Aşırı yanıcı olarak kabul edilen karıştırıcı ve çözücüleri ihtiva etmediği için geleneksel boya ile karşılaştırıldığında yanma ve parlama riski çok düşüktür. Aynı zamanda pendik elektrostatik toz boyanın yanması ve parlaması için saniyede 40 MW gücünde bir enerji tatbiki gereklidir.

Pendik Elektrostatik Toz Boyanın Diğer Avantajları

  • Çalışanları sağlığına zarar vermez
  • Üretimi hızlandırır
  • Üstün kaliteli kaplama sağlar
  • Toz ve metal parçalarının yapışmasını önleme kolaylığı sağlar

Pendik toz boya Geri Kazanım Sistemi’nin görevi, kabin içine saçılan tozu toplamak ve yeniden kullanım için uygun hâle getirmek aynı zamanda ortama bırakılan hava içindeki tozu almaktır. Geri kazanım sistemleri iki tip toz toplayıcıya dayanır. Siklona doğrusal olarak giren hava/toz karışımının içeride kazandığı dairesel hareket nedeniyle bir tür girdap oluşur. Bu girdaba giren pendik toz boya taneciklerine merkezkaç bir kuvvet etki eder.