Kartal Elektrostatik Toz Boya

Kartal statik toz boya, kartal toz boya firması ve kartal elektrostatik toz boya firması için bize ulaşabilir ve elektrostatik toz boya fiyatı için bizden bilgi alabilirsiniz.

Kartal Elektrostatik Toz Boya Öncesi Yüzey Hazırlığı

Başarılı kartal toz boya sistemlerinde önkoşul yüzeylerin temiz ve kirden arındırılmış olmasıdır. Yüzeylerin kirlenmesi kaplamada estetik bazı kusurların (tümsekler, kraterler vs.) oluşmasına, kaplama ve malzeme yüzeyi arasında yapışmada zafiyetler olmasına sebep olmaktadır. Yüzeylerde en çok rastlanan kirler; yağlar, yüzeydeki paslar, preslerden çıkan metal tozları ve genel olarak yüzeye yapışık olan ve olmayan tüm taneciklerdir.

Tek başına temiz bir yüzey korozyonu önlemeye yeterli değildir. Korozyondan korumanın öncelikli olduğu durumlarda kimyasal ön işlemler tercih edilmelidir. Aynı zamanda ürünün son kullanım alanına uygun ön işlemler uygulanmalıdır. "Solventli yağ alma" kartal toz boya uygulamasından önce yapılan en temel ön işlemdir. Korozyonu hızlandıran ortamlara maruz kalan yüzeylere ne olacağını görmek için malzemeler tuzlu su testlerine tabi tutulabilir. Yüksek korozyon sınıfları için önerilen ön-işlemler kullanılabilir.

kartal elektrostatik toz boya uygulama
kartal elektrostatik toz boya uygulama

Kartal Elektrostatik Toz Boya 'da uygun ön işlem yöntemine karar verilir

Kullanıcıya özel olan çeşitli unsurlar ön işlem yöntemi seçiminde etkili olmaktadır.

Bu unsurlar:

  • Metalin çeşidi ve kalitesi
  • Yüzeyin durumu: kirlilik derecesi ve yüzeyden temizlenmesi gereken kir çeşitleri
  • Bitmiş ürünler, kullanım alanları ve gereken koruyuculuk seviyesi
  • Ekonomik ve çevresel unsurlar

Temizleme/yağ alma işlemini ister tek ön işlem olarak, isterse daha kapsamlı bir ön-işlemin bir parçası olarak uygulamış olun kullanılan yöntem yüzeyden alınacak kirlerin ve boyanacak yüzeyin çeşidine bağlı olarak seçilmelidir. Kartal elektrostatik toz boya ile solvent, sıvı ve katı yağlar vs. gibi "yağlar"ın yüzeyden alınmasında kullanılır. En çok kullanılan solventler trikloretilen ve perkloretilendir. Solvent ile yağ alma işleminden sonra durulama yapılması gerekmemektedir.